Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn Supper clean

Máy chà sàn liên hơp công nghiệp CT30E (Dùng ĐIện)

20%

Máy chà sàn liên hơp công nghiệp CT30E (Dùng ĐIện)

Giá bán: 33.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53E (Dùng Điện)

21%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53E (Dùng Điện)

Giá bán: 38.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B (Dùng Acquy)

22%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B (Dùng Acquy)

Giá bán: 48.500.000 vnđ
Giá gốc: 62.350.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp SC25 (Dùng Acquy)

11%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp SC25 (Dùng Acquy)

Giá bán: 37.900.000 vnđ
Giá gốc: 42.800.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt Công ty Thiết bị máy công nghiệp Đại Việt