Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp 15 Lít (2200W)

25%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp 15 Lít (2200W)

Giá bán: 3.680.000 vnđ
Giá gốc: 4.880.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 15 Lít 2200W (HEPA)

23%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 15 Lít 2200W (HEPA)

Giá bán: 4.390.000 vnđ
Giá gốc: 5.700.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít (2200W)

26%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít (2200W)

Giá bán: 3.880.000 vnđ
Giá gốc: 5.250.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít 2200W (HEPA)

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít 2200W (HEPA)

Giá bán: 4.590.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít 2200W (Thùng Nhựa)

17%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 40 Lít 2200W (Thùng Nhựa)

Giá bán: 3.880.000 vnđ
Giá gốc: 4.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 60 Lít (3600W)

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 60 Lít (3600W)

Giá bán: 6.300.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 60 Lít 3600W (HEPA)

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 60 Lít 3600W (HEPA)

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 80 Lít (3600W)

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 80 Lít (3600W)

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 8.480.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít (4500W)

36%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít (4500W)

Giá bán: 8.900.000 vnđ
Giá gốc: 13.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít 4500W (HEPA)

26%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít 4500W (HEPA)

Giá bán: 9.350.000 vnđ
Giá gốc: 12.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít (3600W)

35%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 90 Lít (3600W)

Giá bán: 7.300.000 vnđ
Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 80 Lít 3600W (HEPA)

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 80 Lít 3600W (HEPA)

Giá bán: 7.800.000 vnđ
Giá gốc: 9.600.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT