Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp DAVI CLEAN ( TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT )

Máy Hút Bụi và Nước Thùng Nhựa Davi Clean 40 lít-1800W Model:DV1-40JP

17%

Máy Hút Bụi và Nước Thùng Nhựa Davi Clean 40 lít-1800W Model:DV1-40JP

Giá bán: 3.880.000 vnđ
Giá gốc: 4.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 40 lít-1800W - DV1-40JP Hepa

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 40 lít-1800W - DV1-40JP Hepa

Giá bán: 4.590.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP

Giá bán: 6.300.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 8.480.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP Hepa

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP Hepa

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP Hepa

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP Hepa

Giá bán: 7.800.000 vnđ
Giá gốc: 9.600.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-3000W - DV2-90JP

35%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-3000W - DV2-90JP

Giá bán: 7.300.000 vnđ
Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4200W - DV3-90JP

36%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4200W - DV3-90JP

Giá bán: 8.900.000 vnđ
Giá gốc: 13.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4500W - DV3-90JP Hepa

26%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4500W - DV3-90JP Hepa

Giá bán: 9.350.000 vnđ
Giá gốc: 12.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV2-100JP - 3600W 100 Lít

14%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV2-100JP - 3600W 100 Lít

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV3-100JP - 4500W 100 Lít

14%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV3-100JP - 4500W 100 Lít

Giá bán: 13.500.000 vnđ
Giá gốc: 15.730.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT