Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp  FUJIHAIA VC-3563  (20 Lít )

17%

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp FUJIHAIA VC-3563 (20 Lít )

Giá bán: 3.490.000 vnđ
Giá gốc: 4.200.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.400.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

10%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

Giá bán: 6.650.000 vnđ
Giá gốc: 7.390.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

14%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

Giá bán: 7.390.000 vnđ
Giá gốc: 8.600.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT