Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy Hút Hụi Nước Công Nghiệp FUJIHAIA - Nhật Bản

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp  FUJIHAIA VC-3563  (20 Lít )

17%

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp FUJIHAIA VC-3563 (20 Lít )

Giá bán: 3.490.000 vnđ
Giá gốc: 4.200.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.400.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

10%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

Giá bán: 6.650.000 vnđ
Giá gốc: 7.390.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

14%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

Giá bán: 7.390.000 vnđ
Giá gốc: 8.600.000 vnđ

Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt