Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Chọn Thương Hiệu :
Sắp xếp

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC30A - 30 Lít

13%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC30A - 30 Lít

Giá bán: 3.400.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC151NP - 15 Lít

32%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC151NP - 15 Lít

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.880.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC30S - 30 Lít

30%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC30S - 30 Lít

Giá bán: 3.400.000 vnđ
Giá gốc: 4.890.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC70S - 70 Lít

18%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC70S - 70 Lít

Giá bán: 4.850.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3000W -2 Motor - 60 Lít (New 2020)

-5%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W -2 Motor - 60 Lít (New 2020)

Giá bán: 6.300.000 vnđ
Giá gốc: 5.990.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

20%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

Giá bán: 5.100.000 vnđ
Giá gốc: 6.350.000 vnđ

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

10%

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

Giá bán: 6.570.000 vnđ
Giá gốc: 7.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3000W -2 Motor - 80 Lít (New 2020)

16%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W -2 Motor - 80 Lít (New 2020)

Giá bán: 6.500.000 vnđ
Giá gốc: 7.700.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: AC803 - 80 Lít

13%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: AC803 - 80 Lít

Giá bán: 6.800.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

26%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

Giá bán: 5.850.000 vnđ
Giá gốc: 7.890.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC60-3 - 60 Lít

11%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC60-3 - 60 Lít

Giá bán: 7.000.000 vnđ
Giá gốc: 7.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC90S - 90 Lít

19%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC90S - 90 Lít

Giá bán: 6.550.000 vnđ
Giá gốc: 8.130.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

13%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

Giá bán: 7.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.260.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

27%

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

Giá bán: 6.100.000 vnđ
Giá gốc: 8.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: AT80 - 80 Lít

32%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: AT80 - 80 Lít

Giá bán: 6.000.000 vnđ
Giá gốc: 8.870.000 vnđ

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC80S - 80 Lít

32%

Máy Hút Bụi Và Nước Công Nghiệp Supper Clean Model: SC80S - 80 Lít

Giá bán: 6.280.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SUPPER CLEAN SC602JP- ( Lọc Hepa )

18%

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SUPPER CLEAN SC602JP- ( Lọc Hepa )

Giá bán: 7.900.000 vnđ
Giá gốc: 9.600.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3900W 3 Motor - 80 Lít (New 2020)

29%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3900W 3 Motor - 80 Lít (New 2020)

Giá bán: 8.200.000 vnđ
Giá gốc: 11.600.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP SC802J-3T

22%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP SC802J-3T

Giá bán: 10.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.500.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT