Linh kiện máy hút bụi

Linh kiện máy hút bụi

Linh kiện máy hút bụi

Chọn Thương Hiệu :
Sắp xếp

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

27%

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

Giá bán: 1.100.000 vnđ
Giá gốc: 1.500.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1600W

19%

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1600W

Giá bán: 1.200.000 vnđ
Giá gốc: 1.490.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1800W

17%

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1800W

Giá bán: 1.500.000 vnđ
Giá gốc: 1.800.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

0%

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: 159.000 vnđ
Giá gốc: 159.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

25%

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: 120.000 vnđ
Giá gốc: 159.000 vnđ

ĐẦU CHỔI TRÒN

0%

ĐẦU CHỔI TRÒN

Giá bán: 159.000 vnđ
Giá gốc: 159.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

0%

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: 250.000 vnđ
Giá gốc: 250.000 vnđ

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

23%

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

Giá bán: 380.000 vnđ
Giá gốc: 495.000 vnđ

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

15%

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: 380.000 vnđ
Giá gốc: 445.000 vnđ

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

24%

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: 300.000 vnđ
Giá gốc: 395.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

23%

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: 300.000 vnđ
Giá gốc: 390.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

32%

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

Giá bán: 450.000 vnđ
Giá gốc: 660.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

28%

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

Giá bán: 280.000 vnđ
Giá gốc: 390.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT