Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Máy Hút Hụi Nước SUPPER CLEAN

Máy hút bụi hút nước công nghệp Supper Clean AS 15

9%

Máy hút bụi hút nước công nghệp Supper Clean AS 15

Giá bán: 2.900.000 vnđ
Giá gốc: 3.180.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30

18%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30

Giá bán: 3.200.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp công suất lớn SUPPER CLEAN SC80S

32%

Máy hút bụi nước công nghiệp công suất lớn SUPPER CLEAN SC80S

Giá bán: 6.280.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

24%

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

Giá bán: 2.800.000 vnđ
Giá gốc: 3.680.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

9%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.260.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

1%

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

Giá bán: 3.500.000 vnđ
Giá gốc: 3.550.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

32%

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

Giá bán: 6.000.000 vnđ
Giá gốc: 8.870.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

13%

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

Giá bán: 6.800.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN SC70

21%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN SC70

Giá bán: 4.650.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Giá gốc: 3.100.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

11%

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

Giá bán: 7.000.000 vnđ
Giá gốc: 7.900.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

9%

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

Giá bán: 2.730.000 vnđ
Giá gốc: 3.000.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt SUPPER CLEAN AC802J-3

43%

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt SUPPER CLEAN AC802J-3

Giá bán: 6.980.000 vnđ
Giá gốc: 12.200.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

6%

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 7.000.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

16%

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.350.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

27%

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

Giá bán: 6.100.000 vnđ
Giá gốc: 8.300.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

20%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

Giá bán: 5.100.000 vnđ
Giá gốc: 6.350.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

13%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

Giá bán: 7.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.260.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

19%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

Giá bán: 4.760.000 vnđ
Giá gốc: 5.890.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

24%

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

Giá bán: 5.720.000 vnđ
Giá gốc: 7.520.000 vnđ

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

15%

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

6%

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

Giá bán: 3.850.000 vnđ
Giá gốc: 4.100.000 vnđ

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

10%

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

Giá bán: 6.570.000 vnđ
Giá gốc: 7.300.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

26%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

Giá bán: 5.850.000 vnđ
Giá gốc: 7.890.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Supper Clean 380T

6%

Máy hút bụi công nghiệp Supper Clean 380T

Giá bán: 8.500.000 vnđ
Giá gốc: 9.000.000 vnđ

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt