Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Chọn Thương Hiệu :
Sắp xếp

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

17%

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.790.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

Giá bán: 12.300.000 vnđ
Giá gốc: 13.900.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

Giá bán: 12.500.000 vnđ
Giá gốc: 14.200.000 vnđ

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

23%

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

Giá bán: 15.000.000 vnđ
Giá gốc: 19.380.000 vnđ

Máy chà sàn đơn công nghiệp DaviClean DV - 18L (Technology of Japan)

31%

Máy chà sàn đơn công nghiệp DaviClean DV - 18L (Technology of Japan)

Giá bán: 14.500.000 vnđ
Giá gốc: 21.000.000 vnđ

Máy Chà Sàn Tạ Davi Clean DV-17G

11%

Máy Chà Sàn Tạ Davi Clean DV-17G

Giá bán: 13.200.000 vnđ
Giá gốc: 14.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Mini DaviClean DV15AC (Dùng Điện)

8%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Mini DaviClean DV15AC (Dùng Điện)

Giá bán: 24.800.000 vnđ
Giá gốc: 26.850.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

14%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

Giá bán: 29.000.000 vnđ
Giá gốc: 33.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

Giá bán: 42.000.000 vnđ
Giá gốc: 52.600.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp Mini Gia Đình DV-8DC Chà và Hút Khô - New 2022

15%

Máy chà sàn liên hợp Mini Gia Đình DV-8DC Chà và Hút Khô - New 2022

Giá bán: 30.000.000 vnđ
Giá gốc: 35.500.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng Điện)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng Điện)

Giá bán: 33.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean DV55AC (Dùng Điện) Mẫu 2021

21%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean DV55AC (Dùng Điện) Mẫu 2021

Giá bán: 38.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV55DC (Dùng Acquy) Mẫu 2021

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV55DC (Dùng Acquy) Mẫu 2021

Giá bán: 49.800.000 vnđ
Giá gốc: 62.350.000 vnđ

Máy Chà Sàn Liên Hợp Ngồi Lái DaviClean - Model: DV-110DC Nhật Bản

0%

Máy Chà Sàn Liên Hợp Ngồi Lái DaviClean - Model: DV-110DC Nhật Bản

Giá bán: 169.000.000 vnđ
Giá gốc: 169.000.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT