Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Máy Chà Sàn Davi Clean - Technology of Japan

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

17%

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.790.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

Giá bán: 12.300.000 vnđ
Giá gốc: 13.900.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

Giá bán: 12.500.000 vnđ
Giá gốc: 14.200.000 vnđ

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

30%

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

Giá bán: 13.500.000 vnđ
Giá gốc: 19.380.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

14%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

Giá bán: 29.000.000 vnđ
Giá gốc: 33.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

13%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

Giá bán: 39.000.000 vnđ
Giá gốc: 44.600.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng ĐIện)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng ĐIện)

Giá bán: 33.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean CT53E (Dùng Điện)

21%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean CT53E (Dùng Điện)

Giá bán: 38.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B (Dùng Acquy)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp CT53B (Dùng Acquy)

Giá bán: 49.800.000 vnđ
Giá gốc: 62.350.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT