Máy rửa xe

Máy rửa xe

Máy rửa xe

Chọn Thương Hiệu :
Sắp xếp

Máy rửa xe gia đình FASA 120 Bar

33%

Máy rửa xe gia đình FASA 120 Bar

Giá bán: 1.830.000 vnđ
Giá gốc: 2.750.000 vnđ

Máy rửa xe gia đình FASA 135 Bar

13%

Máy rửa xe gia đình FASA 135 Bar

Giá bán: 2.790.000 vnđ
Giá gốc: 3.200.000 vnđ

Máy rửa xe gia đình FASA 160 Bar

14%

Máy rửa xe gia đình FASA 160 Bar

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.230.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT