MÁY CHÀ SÀN

MÁY CHÀ SÀN

MÁY CHÀ SÀN

Chọn Thương Hiệu :
Sắp xếp

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

17%

Máy Chà Sàn Đơn Davi Clean DV-17B - Technology of Japan

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.790.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17G - Technology of Japan

Giá bán: 12.300.000 vnđ
Giá gốc: 13.900.000 vnđ

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

12%

Máy Chà Sàn Davi Clean DV-17Y - Technology of Japan

Giá bán: 12.500.000 vnđ
Giá gốc: 14.200.000 vnđ

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

23%

Máy chà sàn đơn công nghiệp DVCS - 17S - Luxury Technology of Japan )

Giá bán: 15.000.000 vnđ
Giá gốc: 19.380.000 vnđ

Máy chà sàn đơn công nghiệp DaviClean DV - 18L (Technology of Japan)

31%

Máy chà sàn đơn công nghiệp DaviClean DV - 18L (Technology of Japan)

Giá bán: 14.500.000 vnđ
Giá gốc: 21.000.000 vnđ

Máy chà sàn, mài sàn và đánh bóng sàn 17E

14%

Máy chà sàn, mài sàn và đánh bóng sàn 17E

Giá bán: 14.500.000 vnđ
Giá gốc: 16.900.000 vnđ

Máy chà sàn, mài sàn và đánh bóng sàn 17F

11%

Máy chà sàn, mài sàn và đánh bóng sàn 17F

Giá bán: 16.500.000 vnđ
Giá gốc: 18.500.000 vnđ

Máy Chà Sàn Tạ Davi Clean DV-17G

11%

Máy Chà Sàn Tạ Davi Clean DV-17G

Giá bán: 13.200.000 vnđ
Giá gốc: 14.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Mini DaviClean DV15AC (Dùng Điện)

8%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp Mini DaviClean DV15AC (Dùng Điện)

Giá bán: 24.800.000 vnđ
Giá gốc: 26.850.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

14%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30AC (Dùng Điện)

Giá bán: 29.000.000 vnđ
Giá gốc: 33.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp mini DV30DC (Dùng Acquy)

Giá bán: 42.000.000 vnđ
Giá gốc: 52.600.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp Mini Gia Đình DV-8DC Chà và Hút Khô - New 2022

15%

Máy chà sàn liên hợp Mini Gia Đình DV-8DC Chà và Hút Khô - New 2022

Giá bán: 30.000.000 vnđ
Giá gốc: 35.500.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng Điện)

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV40AC (Dùng Điện)

Giá bán: 33.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean DV55AC (Dùng Điện) Mẫu 2021

21%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DaviClean DV55AC (Dùng Điện) Mẫu 2021

Giá bán: 38.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV55DC (Dùng Acquy) Mẫu 2021

20%

Máy chà sàn liên hợp công nghiệp DV55DC (Dùng Acquy) Mẫu 2021

Giá bán: 49.800.000 vnđ
Giá gốc: 62.350.000 vnđ

Máy Chà Sàn Liên Hợp Ngồi Lái DaviClean - Model: DV-110DC Nhật Bản

0%

Máy Chà Sàn Liên Hợp Ngồi Lái DaviClean - Model: DV-110DC Nhật Bản

Giá bán: 169.000.000 vnđ
Giá gốc: 169.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36B - Dùng Acquy

7%

Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36B - Dùng Acquy

Giá bán: 55.000.000 vnđ
Giá gốc: 59.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A12 RIDER

0%

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A12 RIDER

Giá bán: 194.000.000 vnđ
Giá gốc: 194.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36E - Dùng Điện

16%

Máy chà sàn liên hợp FASA A1 36E - Dùng Điện

Giá bán: 37.800.000 vnđ
Giá gốc: 45.000.000 vnđ

Máy chà sàn đơn CX200T - NEW 5/2020

25%

Máy chà sàn đơn CX200T - NEW 5/2020

Giá bán: 9.500.000 vnđ
Giá gốc: 12.750.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50 E - Dùng Điện

8%

Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50 E - Dùng Điện

Giá bán: 59.000.000 vnđ
Giá gốc: 64.000.000 vnđ

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17R

26%

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17R

Giá bán: 11.750.000 vnđ
Giá gốc: 15.800.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50B - Dùng Acquy

0%

Máy chà sàn liên hợp FA-SA A5 EVO 50B - Dùng Acquy

Giá bán: 76.900.000 vnđ
Giá gốc: 76.900.000 vnđ

Máy chà sàn tạ CLEPRO CSW17 - NEW 2020

19%

Máy chà sàn tạ CLEPRO CSW17 - NEW 2020

Giá bán: 12.700.000 vnđ
Giá gốc: 15.600.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A18 R90

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A18 R90

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17B - NEW 2020

19%

Máy chà sàn - thảm công nghiệp CLEPRO CS17B - NEW 2020

Giá bán: 11.250.000 vnđ
Giá gốc: 13.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FASA A13 R85 ESSENTIAL

0%

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FASA A13 R85 ESSENTIAL

Giá bán: 256.000.000 vnđ
Giá gốc: 256.000.000 vnđ

Máy chà sàn - thảm đơn công nghiệp  CS17G - NEW 2020

19%

Máy chà sàn - thảm đơn công nghiệp CS17G - NEW 2020

Giá bán: 12.000.000 vnđ
Giá gốc: 14.900.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E - NEW 2020

12%

Máy chà sàn liên hợp CLEPRO C45E - NEW 2020

Giá bán: 29.200.000 vnđ
Giá gốc: 33.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E - Dùng Điện

13%

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50E - Dùng Điện

Giá bán: 35.500.000 vnđ
Giá gốc: 41.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A13 R75 UP

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái FA-SA A13 R75 UP

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B - Dùng Acquy

15%

Máy chà sàn liên hợp Clepro C50B - Dùng Acquy

Giá bán: 41.500.000 vnđ
Giá gốc: 49.000.000 vnđ

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái CLEPRO C66B

0%

Máy chà sàn liên hợp ngồi lái CLEPRO C66B

Giá bán: 135.900.000 vnđ
Giá gốc: 135.900.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522B

15%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522B

Giá bán: 11.200.000 vnđ
Giá gốc: 13.100.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC175

11%

Máy chà sàn công nghiệp HiClean HC175

Giá bán: 10.500.000 vnđ
Giá gốc: 11.800.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean (HC175A)

10%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean (HC175A)

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 12.800.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522

0%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522

Giá bán: 11.000.000 vnđ
Giá gốc: 11.000.000 vnđ

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522A

0%

Máy chà sàn công nghiệp Hiclean HC522A

Giá bán: 11.200.000 vnđ
Giá gốc: 11.200.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT