CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X 1/40 New 2020

21%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X 1/40 New 2020

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.200.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước công nghệp Supper Clean AS 15

9%

Máy hút bụi hút nước công nghệp Supper Clean AS 15

Giá bán: 2.900.000 vnđ
Giá gốc: 3.180.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC GIA ĐÌNH LAVOR DVC12PT

34%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC GIA ĐÌNH LAVOR DVC12PT

Giá bán: 1.890.000 vnđ
Giá gốc: 2.870.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30

18%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30

Giá bán: 3.200.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X2/70 New 2020

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X2/70 New 2020

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp công suất lớn SUPPER CLEAN SC80S

32%

Máy hút bụi nước công nghiệp công suất lớn SUPPER CLEAN SC80S

Giá bán: 6.280.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp CT30

23%

Máy hút bụi nước công nghiệp CT30

Giá bán: 3.500.000 vnđ
Giá gốc: 4.530.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Clean Tech CT70

20%

Máy hút bụi nước công nghiệp Clean Tech CT70

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.600.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 80EU

24%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 80EU

Giá bán: 5.480.000 vnđ
Giá gốc: 7.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 70EU

13%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 70EU

Giá bán: 4.700.000 vnđ
Giá gốc: 5.390.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 30US

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 30US

Giá bán: 2.990.000 vnđ
Giá gốc: 3.700.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 15US

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 15US

Giá bán: 2.890.000 vnđ
Giá gốc: 3.560.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA WS 20 (1 motor)

11%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA WS 20 (1 motor)

Giá bán: 3.100.000 vnđ
Giá gốc: 3.500.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 22

18%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 22

Giá bán: 3.100.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 30

10%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 30

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Giá gốc: 3.150.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 15

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 15

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 2.715.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 20US

13%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 20US

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 301

7%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 301

Giá bán: 3.800.000 vnđ
Giá gốc: 4.100.000 vnđ

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP-802J-3

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP-802J-3

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Máy Hút Bụi - Hút Nước CLEPRO CP-301

13%

Máy Hút Bụi - Hút Nước CLEPRO CP-301

Giá bán: 3.450.000 vnđ
Giá gốc: 3.950.000 vnđ

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP 602J

11%

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP 602J

Giá bán: 5.820.000 vnđ
Giá gốc: 6.550.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

7%

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

Giá bán: 6.550.000 vnđ
Giá gốc: 7.050.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)

14%

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.850.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)

5%

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.200.000 vnđ

Máy hút bụi giảm ồn CLEPRO CP-101

10%

Máy hút bụi giảm ồn CLEPRO CP-101

Giá bán: 2.790.000 vnđ
Giá gốc: 3.100.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/15

11%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/15

Giá bán: 3.390.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/30

15%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/30

Giá bán: 3.750.000 vnđ
Giá gốc: 4.430.000 vnđ

Máy hút bụi– Nước clepro Model: S3/80

9%

Máy hút bụi– Nước clepro Model: S3/80

Giá bán: 6.690.000 vnđ
Giá gốc: 7.350.000 vnđ

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

24%

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

Giá bán: 2.800.000 vnđ
Giá gốc: 3.680.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA GTX 32E (1 motor)

21%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA GTX 32E (1 motor)

Giá bán: 4.990.000 vnđ
Giá gốc: 6.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80

16%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80

Giá bán: 5.280.000 vnđ
Giá gốc: 6.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70W

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70W

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 40CE

8%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 40CE

Giá bán: 3.600.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 380

16%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 380

Giá bán: 5.800.000 vnđ
Giá gốc: 6.890.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70A

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70A

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 802

8%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 802

Giá bán: 5.600.000 vnđ
Giá gốc: 6.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80A

9%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80A

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: 8.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 902

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 902

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 5.300.000 vnđ

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp  FUJIHAIA VC-3563  (20 Lít )

17%

Máy hút bụi khô và ướt công nghiệp FUJIHAIA VC-3563 (20 Lít )

Giá bán: 3.490.000 vnđ
Giá gốc: 4.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 903

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 903

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 6.200.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp FUJIHAIA VC-3573 ( 55 Lít )

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.400.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

10%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3239 ( 55 Lít )

Giá bán: 6.650.000 vnđ
Giá gốc: 7.390.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

14%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC FUJIHAIA VC-3238 ( 55 Lít )

Giá bán: 7.390.000 vnđ
Giá gốc: 8.600.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

9%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.260.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

1%

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

Giá bán: 3.500.000 vnđ
Giá gốc: 3.550.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

32%

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

Giá bán: 6.000.000 vnđ
Giá gốc: 8.870.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

13%

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

Giá bán: 6.800.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN SC70

21%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN SC70

Giá bán: 4.650.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Giá gốc: 3.100.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

11%

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

Giá bán: 7.000.000 vnđ
Giá gốc: 7.900.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

9%

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

Giá bán: 2.730.000 vnđ
Giá gốc: 3.000.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt SUPPER CLEAN AC802J-3

43%

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt SUPPER CLEAN AC802J-3

Giá bán: 6.980.000 vnđ
Giá gốc: 12.200.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

6%

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 7.000.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

16%

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.350.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

27%

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

Giá bán: 6.100.000 vnđ
Giá gốc: 8.300.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

20%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

Giá bán: 5.100.000 vnđ
Giá gốc: 6.350.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

13%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

Giá bán: 7.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.260.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

19%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

Giá bán: 4.760.000 vnđ
Giá gốc: 5.890.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

24%

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

Giá bán: 5.720.000 vnđ
Giá gốc: 7.520.000 vnđ

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

15%

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

6%

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

Giá bán: 3.850.000 vnđ
Giá gốc: 4.100.000 vnđ

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

10%

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

Giá bán: 6.570.000 vnđ
Giá gốc: 7.300.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

26%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

Giá bán: 5.850.000 vnđ
Giá gốc: 7.890.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Supper Clean 380T

6%

Máy hút bụi công nghiệp Supper Clean 380T

Giá bán: 8.500.000 vnđ
Giá gốc: 9.000.000 vnđ

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

Giá bán: 2.450.000 vnđ
Giá gốc: 3.200.000 vnđ

Máy hút bụi Palada PD 15A

21%

Máy hút bụi Palada PD 15A

Giá bán: 2.650.000 vnđ
Giá gốc: 3.350.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

Giá bán: 2.400.000 vnđ
Giá gốc: 3.120.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

21%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

Giá bán: 2.350.000 vnđ
Giá gốc: 2.970.000 vnđ

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

33%

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.950.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

37%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

Giá bán: 3.000.000 vnđ
Giá gốc: 4.760.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

Giá bán: 4.600.000 vnđ
Giá gốc: 6.380.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

43%

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

Giá bán: 4.100.000 vnđ
Giá gốc: 7.150.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 6.990.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 802J-3

19%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 802J-3

Giá bán: 8.000.000 vnđ
Giá gốc: 9.850.000 vnđ

 Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

24%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD80

Giá bán: 6.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.200.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 90

35%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 90

Giá bán: 5.300.000 vnđ
Giá gốc: 8.100.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1500W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.500.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

TÚI LỌC BỤI CÓ VÀNH 60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 450.000 vnđ

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

TÚI LỌC BỤI 15-30-40 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 250.000 vnđ

ĐẦU CHỔI TRÒN

ĐẦU CHỔI TRÒN

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

ĐẦU HÚT KHE 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 120.000 vnđ

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

ỐNG NỐI INOX 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 380.000 vnđ

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 30-60-70-80LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

BỘ PHỤ KIỆN MÁY HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

17%

BÀN HÚT NƯỚC 30-60-70-80 LÍT

Giá bán: 250.000 vnđ
Giá gốc: 300.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

17%

BÀN HÚT BỤI 30-40-60-70-80 LÍT

Giá bán: 250.000 vnđ
Giá gốc: 300.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1200W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1200W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 1.200.000 vnđ

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1000W

MOTOR MÁY HÚT BỤI NƯỚC CÔNG NGHIỆP - 1000W

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 990.000 vnđ

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

16%

ỐNG NỐI 30-40-60-70-80 LÍT ( Ống Dẫn )

Giá bán: 380.000 vnđ
Giá gốc: 450.000 vnđ

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

BÀN HÚT BỤI 15 LÍT

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 250.000 vnđ

Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt Công ty Đại Việt