TOP- Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Mạnh Nhất Của Tập Đoàn [Đại Việt]

TOP- Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Mạnh Nhất Của Tập Đoàn [Đại Việt]

TOP- Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Mạnh Nhất Của Tập Đoàn [Đại Việt]

Máy Hút Bụi và Nước Thùng Nhựa Davi Clean 40 lít-1800W Model:DV1-40JP

17%

Máy Hút Bụi và Nước Thùng Nhựa Davi Clean 40 lít-1800W Model:DV1-40JP

Giá bán: 3.880.000 vnđ
Giá gốc: 4.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 40 lít-1800W - DV1-40JP Hepa

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 40 lít-1800W - DV1-40JP Hepa

Giá bán: 4.590.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP

Giá bán: 6.300.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP

22%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 8.480.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP Hepa

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 60 lít-3000W - DV2-60JP Hepa

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP Hepa

19%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 80 lít-3000W - DV2-80JP Hepa

Giá bán: 7.800.000 vnđ
Giá gốc: 9.600.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-3000W - DV2-90JP

35%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-3000W - DV2-90JP

Giá bán: 7.300.000 vnđ
Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4200W - DV3-90JP

36%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4200W - DV3-90JP

Giá bán: 8.900.000 vnđ
Giá gốc: 13.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4500W - DV3-90JP Hepa

26%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Davi Clean 90 lít-4500W - DV3-90JP Hepa

Giá bán: 9.350.000 vnđ
Giá gốc: 12.680.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV2-100JP - 3600W 100 Lít

14%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV2-100JP - 3600W 100 Lít

Giá bán: 11.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV3-100JP - 4500W 100 Lít

14%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Davi Clean DV3-100JP - 4500W 100 Lít

Giá bán: 13.500.000 vnđ
Giá gốc: 15.730.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC GIA ĐÌNH LAVOR DVC12PT

23%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC GIA ĐÌNH LAVOR DVC12PT

Giá bán: 2.200.000 vnđ
Giá gốc: 2.870.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước cho Gia Đình  (Model 15 Lít ) Nhỏ Gọn

36%

Máy hút bụi hút nước cho Gia Đình (Model 15 Lít ) Nhỏ Gọn

Giá bán: 3.100.000 vnđ
Giá gốc: 4.880.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30S

18%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN SC30S

Giá bán: 3.200.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean SC30A

18%

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean SC30A

Giá bán: 3.200.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SC80S - 3 Motor 80 Lít

32%

Máy hút bụi nước công nghiệp SC80S - 3 Motor 80 Lít

Giá bán: 6.280.000 vnđ
Giá gốc: 9.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA GTX 32E (1 motor)

21%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT FASA GTX 32E (1 motor)

Giá bán: 4.990.000 vnđ
Giá gốc: 6.300.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3900W 3 Motor - 80 Lít (New 2020)

29%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3900W 3 Motor - 80 Lít (New 2020)

Giá bán: 8.200.000 vnđ
Giá gốc: 11.600.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp CT30

23%

Máy hút bụi nước công nghiệp CT30

Giá bán: 3.500.000 vnđ
Giá gốc: 4.530.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3000W -2 Motor - 80 Lít (New 2020)

16%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W -2 Motor - 80 Lít (New 2020)

Giá bán: 6.500.000 vnđ
Giá gốc: 7.700.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Clean Tech CT70

20%

Máy hút bụi nước công nghiệp Clean Tech CT70

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.600.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Nhỏ Gọn Siêu Khỏe - New 2020

21%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp Nhỏ Gọn Siêu Khỏe - New 2020

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 80 NEW 2020

24%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 80 NEW 2020

Giá bán: 5.480.000 vnđ
Giá gốc: 7.200.000 vnđ

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

1%

Máy hút bụi hút nước công nghiệp SUPPER CLEAN AS30

Giá bán: 3.500.000 vnđ
Giá gốc: 3.550.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

32%

Máy hút bụi công nghiệp loại lớn AT-80

Giá bán: 6.000.000 vnđ
Giá gốc: 8.870.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 70EU

13%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 70EU

Giá bán: 4.700.000 vnđ
Giá gốc: 5.390.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3900W 3 Motor - 90 Lít (New 2021)

30%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3900W 3 Motor - 90 Lít (New 2021)

Giá bán: 8.800.000 vnđ
Giá gốc: 12.600.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

13%

Máy hút bụi công suất lớn Supper Clean AC803

Giá bán: 6.800.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

24%

Máy hút bụi - nước Supper Clean SC 15

Giá bán: 2.800.000 vnđ
Giá gốc: 3.680.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 30US

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 30US

Giá bán: 2.990.000 vnđ
Giá gốc: 3.700.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GIA ĐÌNH  SIÊU NHẸ - SIÊU KHỎE

25%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ ƯỚT GIA ĐÌNH SIÊU NHẸ - SIÊU KHỎE

Giá bán: 2.900.000 vnđ
Giá gốc: 3.890.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

8%

Máy hút bụi nước công nghiệp Supper Clean AS 20

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Giá gốc: 3.100.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

11%

Máy hút bụi công nghiệp 3 motor SUPPER CLEAN SC 60-3

Giá bán: 7.000.000 vnđ
Giá gốc: 7.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 15US ( New )

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC HICLEAN HC 15US ( New )

Giá bán: 2.890.000 vnđ
Giá gốc: 3.560.000 vnđ

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP-802J-3

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP-802J-3

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: Liên hệ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W 2 Motor - 90 Lít (New 2021)

21%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W 2 Motor - 90 Lít (New 2021)

Giá bán: 6.200.000 vnđ
Giá gốc: 7.800.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

9%

Máy hút bụi công nghiệp văn phòng Supper Clean CH30H

Giá bán: 2.730.000 vnđ
Giá gốc: 3.000.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 22

18%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 22

Giá bán: 3.100.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

Máy Hút Bụi - Hút Nước CLEPRO CP-301

13%

Máy Hút Bụi - Hút Nước CLEPRO CP-301

Giá bán: 3.450.000 vnđ
Giá gốc: 3.950.000 vnđ

 MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CLEPRO S3/60

0%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CLEPRO S3/60

Giá bán: 6.550.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt Supper Clean SC802J-3 (lọc Hepa)

23%

Máy hút bụi công nghiệp khô và ướt Supper Clean SC802J-3 (lọc Hepa)

Giá bán: 9.390.000 vnđ
Giá gốc: 12.200.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 30

10%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 30

Giá bán: 2.850.000 vnđ
Giá gốc: 3.150.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X2/70 New 2020

19%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP - X2/70 New 2020

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 15

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 15

Giá bán: Liên hệ
Giá gốc: 2.715.000 vnđ

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP 602J

11%

Máy Hút Bụi - Nước CLEPRO CP 602J

Giá bán: 5.820.000 vnđ
Giá gốc: 6.550.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SUPPER CLEAN SC602JP- ( Lọc Hepa )

18%

MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP SUPPER CLEAN SC602JP- ( Lọc Hepa )

Giá bán: 7.900.000 vnđ
Giá gốc: 9.600.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  4200W 3 Motor - 90 Lít (New 2020)

30%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 4200W 3 Motor - 90 Lít (New 2020)

Giá bán: 8.800.000 vnđ
Giá gốc: 12.600.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

6%

Máy hút bụi công nghiệp 2 motor SUPPER CLEAN SC 60-2

Giá bán: 6.600.000 vnđ
Giá gốc: 7.000.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 20US

13%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 20US

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

7%

MÁY HÚT BỤI – NƯỚC CLEPRO CP – 602J-3

Giá bán: 6.550.000 vnđ
Giá gốc: 7.050.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

16%

Máy hút bụi công nghiệp thùng nhựa AC 603J

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.350.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 301

7%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 301

Giá bán: 3.800.000 vnđ
Giá gốc: 4.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)

14%

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO P3/60 (3 motor)

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.850.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

27%

Máy hút bụi công suất lớn SUPPER CLEAN SC 90

Giá bán: 6.100.000 vnđ
Giá gốc: 8.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80S New

15%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80S New

Giá bán: 5.880.000 vnđ
Giá gốc: 6.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)

5%

MÁY HÚT BỤI - NƯỚC CLEPRO S2/60 (2 motor)

Giá bán: 5.900.000 vnđ
Giá gốc: 6.200.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Pertek PT802J-3

26%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Pertek PT802J-3

Giá bán: 9.500.000 vnđ
Giá gốc: 12.900.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

20%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng Supper Clean AS70

Giá bán: 5.100.000 vnđ
Giá gốc: 6.350.000 vnđ

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

13%

Máy hút bụi nước công nghiệp SUPPER CLEAN CH803J

Giá bán: 7.200.000 vnđ
Giá gốc: 8.260.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70W

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70W

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

Máy hút bụi giảm ồn CLEPRO CP-101

9%

Máy hút bụi giảm ồn CLEPRO CP-101

Giá bán: 2.990.000 vnđ
Giá gốc: 3.300.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

19%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn Supper Clean CH 602

Giá bán: 4.760.000 vnđ
Giá gốc: 5.890.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 40CE

8%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 40CE

Giá bán: 3.600.000 vnđ
Giá gốc: 3.900.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/30

15%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/30

Giá bán: 3.750.000 vnđ
Giá gốc: 4.430.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 380

16%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 380

Giá bán: 5.800.000 vnđ
Giá gốc: 6.890.000 vnđ

Máy hút bụi– Nước clepro Model: S3/80

9%

Máy hút bụi– Nước clepro Model: S3/80

Giá bán: 6.690.000 vnđ
Giá gốc: 7.350.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70A

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70A

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 802

8%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 802

Giá bán: 5.600.000 vnđ
Giá gốc: 6.100.000 vnđ

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp  3000W -2 Motor - 60 Lít (New 2020)

-5%

Máy Hút Bụi và Nước Công Nghiệp 3000W -2 Motor - 60 Lít (New 2020)

Giá bán: 6.300.000 vnđ
Giá gốc: 5.990.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

24%

Máy hút bụi công nghiệp SUPPER CLEAN CB80-3

Giá bán: 5.720.000 vnđ
Giá gốc: 7.520.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80A

9%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 80A

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: 8.200.000 vnđ

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/15

11%

Máy Hút Bụi Nước Công Nghiệp Clepro S1/15

Giá bán: 3.390.000 vnđ
Giá gốc: 3.800.000 vnđ

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

15%

Máy hút bụi trong nhà xưởng Supper Clean PD 70

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 5.900.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 902

0%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 902

Giá bán: 6.905.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

6%

Máy hút bụi hút nước Supper Clean PD40

Giá bán: 3.850.000 vnđ
Giá gốc: 4.100.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 903

0%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 903

Giá bán: 8.020.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

10%

Máy hút bụi nhà xưởng Supper Clean PD80H

Giá bán: 6.570.000 vnđ
Giá gốc: 7.300.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70

12%

MÁY HÚT BỤI NƯỚC HICLEAN - HC 70

Giá bán: 4.500.000 vnđ
Giá gốc: 5.100.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

26%

Máy hút bụi công nghiệp không ồn SUPPER CLEAN AS 80

Giá bán: 5.850.000 vnđ
Giá gốc: 7.890.000 vnđ

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP SC802J-3T

22%

MÁY HÚT BỤI KHÔ VÀ NƯỚC CÔNG NGHIỆP SC802J-3T

Giá bán: 10.500.000 vnđ
Giá gốc: 13.500.000 vnđ

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

0%

Máy phun hút giặt thảm Supper Clean LC 401

Giá bán: 7.500.000 vnđ
Giá gốc: Liên hệ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 20

Giá bán: 2.450.000 vnđ
Giá gốc: 3.200.000 vnđ

Máy hút bụi Palada PD 15A

21%

Máy hút bụi Palada PD 15A

Giá bán: 2.650.000 vnđ
Giá gốc: 3.350.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

23%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 30A

Giá bán: 2.400.000 vnđ
Giá gốc: 3.120.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

21%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD30

Giá bán: 2.350.000 vnđ
Giá gốc: 2.970.000 vnđ

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

33%

Máy hút bụi thùng nhựa Palada PD40

Giá bán: 3.300.000 vnđ
Giá gốc: 4.950.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

37%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD40

Giá bán: 3.000.000 vnđ
Giá gốc: 4.760.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD70

Giá bán: 4.600.000 vnđ
Giá gốc: 6.380.000 vnđ

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

38%

Máy hút bụi công suất lớn Palada PD 70A

Giá bán: 4.400.000 vnđ
Giá gốc: 7.150.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

9%

Máy hút bụi công nghiệp nhà xưởng SUPPER CLEAN CB60-2Q

Giá bán: 4.800.000 vnđ
Giá gốc: 5.260.000 vnđ

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

28%

Máy hút bụi công nghiệp Palada PD 80-3

Giá bán: 5.000.000 vnđ
Giá gốc: 6.990.000 vnđ

may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet may-hut-bui-cong-nghiep-dai-viet CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MÁY CÔNG NGHIỆP ĐẠI VIỆT